+420 544 229 250zc.ec1620916395itara1620916395salok1620916395s@akl1620916395etide1620916395r1620916395
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta
ZVEŘEJNĚNO: 12. 4. 2021

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

I v tomto školním roce proběhne zápis dětí pouze formálně, bez osobní přítomnosti dětí.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podávat v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 následujícími způsoby:
–          do datové schránky školy (ID: nitjzps)
–          e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nebo naskenované s podpisem zákonných zástupců)
–          poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
–          do schránky u vchodu do MŠ (Malá Amerika 229)

Zákonný zástupce dodá následující dokumenty jedním z výše uvedených způsobů:
–          žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zde je nutné uvést mailovou adresu, na kterou bude zasláno registrační číslo dítěte),
–          potvrzení od lékaře – potvrzení o očkování vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření, vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace, individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo v izolaci (potvrzení e-mailem je taky možné, ale po předchozí domluvě), povinnost očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání
–          kopie rodného listu (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem, tato kopie se stane součástí spisu).

Formuláře najdete na webových stránkách v sekci zápis do MŠ.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8.2021 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá zároveň s přihláškou do MŠ.

K zápisu své děti přihlásíte pomocí elektronické přihlášky. Po registraci vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu zpráva i s registračním číslem.

Další aktuality

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání