+420 544 229 250zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@akl1635015079etide1635015079r1635015079
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

I. st.: Mgr. Dagmar Matyášová
konzultační hodiny
čtvrtek  13.00 – 14.00 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@avo1635015079sayta1635015079m.ram1635015079gad1635015079

II. st.: Mgr. Marcela Chalúpková
konzultační hodiny
úterý  12.30 – 13.30 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@avo1635015079kpula1635015079hc.al1635015079ecram1635015079

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • řešení problémů spojených se školní docházkou nebo školním neprospěchem
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 •  zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP)
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům školy a poradenské činnosti
  zákonným zástupcům žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna,
  speciálně pedagogické centrum), středisko výchovné péče

Výchovný poradce pro oblast volby povolání – kariérový poradce:

Mgr. Roman Holoubek 
konzultační hodiny
středa dle domluvy kdykoliv
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@keb1635015079uoloh1635015079.namo1635015079r1635015079

 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou

Školní metodici prevence:

Mgr. Zdeňka Černá
konzultační hodiny
středa 7.30 – 7.50 hodin, 13.00 – 13.30 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@anr1635015079ec.ak1635015079nedz1635015079

Mgr. Linda Gregorová
konzultační hodiny
středa   7.00 – 8.30 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@avo1635015079roger1635015079g.adn1635015079il1635015079

Mgr. Stanislava Kořenková
konzultační hodiny
čtvrtek  12.00 – 13.00 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@avo1635015079knero1635015079k.ava1635015079lsina1635015079ts1635015079

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Školní psycholog:

Mgr. Alice Tichá
konzultační hodiny
pondělí  9.30 – 11.30 hodin, středa   12.30 – 14.30 hodin
email: zc.ec1635015079itara1635015079salok1635015079s@ahc1635015079it.ec1635015079ila1635015079

 • individuální konzultace se žáky, pedagogy a rodiči
 • poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
 • komunikace se školskými poradenským pracovištěm, zařízeními a institucemi
 • samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření žáků
 • vyhledávání a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pozorování ve třídách zaměřené na vzájemné vztahy a klima školní třídy
 • pomoc a podpora asistentů pedagoga při výkonu jejich práce

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání