+420 544 229 250zc.ec1627616553itara1627616553salok1627616553s@akl1627616553etide1627616553r1627616553
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Školní preventivní program

CÍLE MINIMÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Škola nabízí žákům různorodé volnočasové aktivity. Ty probíhají především v rámci školní družiny či prostřednictvím výtvarných a sportovních kroužků. Žáci mají možnost navštěvovat také výuku hry na hudební nástroje a pěvecký sbor. Mnozí žáci navštěvují také kroužky, které jsou mimo působnost naší školy.
Škola si klade za cíl účastnit se řady společenských, kulturních, sportovních a charitativních aktivit. Patří sem například  zapojení se do výtvarných soutěží a charitativních akcí či podílení se na pořádání Běhu kolem Mohyly míru.
Cílem školy je také pořádání a organizování přednášek, besed a preventivních programů se zástupci PČR, OSP či organizací, jako jsou například Podané ruce. Tímto cílíme na prevenci rizikového chování u žáků. Mezi hlavní témata řadíme zneužívání návykových látek, šikana a kyberšikana, ale i poruchy příjmu potravy.

Celé znění

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání