+420 544 229 250zc.ec1635024243itara1635024243salok1635024243s@akl1635024243etide1635024243r1635024243
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Ze dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se týká ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním. Toto nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu  – zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky
ID:  nitjpzs, elektronicky na adrese zc.ec1635024243itara1635024243salok1635024243s@akl1635024243etide1635024243r1635024243, poštou na adrese Náves 96, 683 52 Šaratice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz). Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: zc.iv1635024243atilo1635024243p@noi1635024243geror1635024243kim1635024243

Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a v ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání