+420 544 229 250zc.ec1621086950itara1621086950salok1621086950s@akl1621086950etide1621086950r1621086950
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Školní jídelna

Výdej stravy první den neplánované nepřítomnosti pro nemocné děti
12.00 - 12.15 hodin

Vladimíra Ševčíková | vedoucí stravování

Jídelníček

Řád školní jídelny

Kategorie strávníků

Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku. Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Tzn., že pokud v průběhu školního roku dosáhne žák věku vyšší kategorie, již od 1. září je v této vyšší kategorii zařazen.

1. 3-6 let
2. 7-10 let
3. 11-14 let
4. 15 let a více

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Celé znění

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání