+420 544 229 250zc.ec1620987766itara1620987766salok1620987766s@akl1620987766etide1620987766r1620987766
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Školní jídelna

Výdej stravy první den neplánované nepřítomnosti pro nemocné děti
12.00 - 12.15 hodin

Vladimíra Ševčíková | vedoucí stravování

Jídelníček

Dokumenty

Informace pro strávníky

Ke stravování ve školní jídelně se strávníci přihlašují vyplněním a odevzdáním podepsané přihlášky zákonným zástupcem. Ke školnímu stravování může být strávník přihlášen až následující den po odevzdání přihlášky.
Ukončení nebo přerušení stravování z jakýchkoliv důvodů a na kterýkoliv měsíc musí být s předstihem oznámeno vedoucí ŠJ…

Řád ŠJ

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání