+420 544 229 250zc.ec1620949939itara1620949939salok1620949939s@akl1620949939etide1620949939r1620949939
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Mateřská škola

Motám, motám nitku k nitce,
z nitek smotám klubíčko.
Pak už budu skoro školák,
chybět bude maličko.

Věra Bugárová | vedoucí učitelka

Všechny kontakty

Zápis do mateřské školy

I v tomto školním roce proběhne zápis dětí pouze formálně, bez osobní přítomnosti dětí.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podávat v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 následujícími způsoby:
–          do datové schránky školy (ID: nitjzps)
–          e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nebo naskenované s podpisem zákonných zástupců)
–          poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
–          do schránky u vchodu do MŠ(Malá Amerika 229)

Zákonný zástupce dodá následující dokumenty jedním z výše uvedených způsobů:
–          žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. dokumenty ke stažení,  zde je nutné uvést mailovou adresu, na kterou bude zasláno registrační číslo dítěte),
–          potvrzení od lékaře – (viz. dokumenty ke stažení), potvrzení o očkování vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření, vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace, individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo v izolaci (potvrzení e-mailem je taky možné, ale po předchozí domluvě), povinnost očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání
–          kopie rodného listu (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem, tato kopie se stane součástí spisu).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8.2021 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá zároveň s přihláškou do MŠ (viz. dokumenty ke stažení).

K zápisu své děti přihlásíte pomocí elektronické přihlášky. Po registraci vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu zpráva i s registračním číslem.

Elektronická přihláška

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

Číst celé

 

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání