+420 544 229 250zc.ec1652798698itara1652798698salok1652798698s@akl1652798698etide1652798698r1652798698
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Mateřská škola

Motám, motám nitku k nitce,
z nitek smotám klubíčko.
Pak už budu skoro školák,
chybět bude maličko.

Věra Bugárová | vedoucí učitelka

Všechny kontakty

Úplata za předškolní vzdělávání

Celodenní docházka                           400,- Kč měsíčně

Omezení, přerušení provozu           130,- Kč měsíčně

  • bude-li provoz v mateřské škole přerušen nebo omezen na dobu delší než 5 vyučovacích dní
  • dítě nebude docházet ani jeden vyučovací den v měsíci do mateřské školy

Číst celé

Úplata za předškolní vzdělávání – vnitřní předpis

Podmínky provozu mateřské školy

Cílem mateřské školy je vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Mateřská škola poskytuje dětem vzdělávání s celodenním provozem. Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky.

V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše
4 roky věku.

Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší
5 let věku.

Ve třetím ročníku se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

Číst celé

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání